Records found: 30  
Your query: Month and day (mmdd) = ("^0925^")

Historical ...

 1. On
  ...Svátek má Zlata, Zlatuše či Zlatoslava.
  ...Valašské "mudrosloví": Kde ťa neprosijá, nechť ťa čerti nenosijá.
 2. On
  ...Jan z Házmburku přečetl na zemském sněmu obžalobu katolických šlechticů proti králi a později se jako jeden z pilířů Jednoty zelenohorské aktivně účastnil následných domácích bojů.
 3. On
  ...V Kutné Hoře zemřel básník a písmák Mikuláš Dačický z Heslova, romantická postava předbělohorské doby.
 4. On
  ...V Praze se narodil básník Otakar Červinka.
 5. On
  ...V Kunovicích na Moravě se narodil archivář a literát František Snopek.
 6. On
  ...V Mirovicích u Písku se narodil úředník, básník a literát Antonín Klášterský.
 7. On
  ...V Chudenicích na zámku se narodil spisovatel, básník, novinář, překladatel, dramatik a divadelní režisér Jaroslav Kvapil.
 8. On
  ...V Brně se narodil spisovatel, novinář, kreslíř, grafik, ilustrátor, karikaturista a entomolog Ondřej Sekora.
 9. On
  ...V Praze na Žižkově se narodil skladatel, dirigent, dramaturg a klavírista Jaroslav Ježek.
 10. On
  ...V Pezinku na Slovensku se narodil skladatel, hudební teoretik a profesor Eugen Suchoň.