Records found: 30  
Your query: Month and day (mmdd) = ("0921")

Historical ...

 1. On
  ...Svátek má Matouš či Debora.
  ...Významný den: Mezinárodní den míru.
  ...Významný den: Mezinárodní den Alzheimerovy choroby.
  ...Valašské "mudrosloví": O svatém Matouši vlaštovka nás opouští.
 2. On
  ...Ferdinand I. vyslovil souhlas se zřízením královské mincovny v Praze.
 3. On
  ...Císař Rudolf II. byl v Prešpurku korunován svatoštěpánskou korunou na uherského krále.
 4. On
  ...Obyvatelé pražských měst museli na Vyšehradě odevzdat veškeré zbraně.
 5. On
  ...V Žalkovicích na Hané se narodil literát a žurnalista Jan Ohéral.
 6. On
  ...V Poličce se narodil spisovatel František Josef Andrlík.
 7. On
  ...V Kolíně se narodil literát, satirik a básník Karel Leger.
 8. On
  ...V Německém Brodě se narodil novinář, válečný zpravodaj a politik Václav Klofáč.
 9. On
  ...V Novém Jičíně vzniklo usnesením městské rady v čele se starostou JUDr. Hugo Fuxem Městské muzeum.
 10. On
  ...V Praze se narodila malířka Toyen, vl. Jménem Marie Čermínová.