Records found: 29  
Your query: Month and day (mmdd) = ("^0809^")

Historical ...

 1. On
  ...Svátek má Roman či Romeo.
  ...Významný den: Mezinárodní den původního obyvatelstva.
  ...Valašské "mudrosloví": Když pálí srpen, bude pálit i víno.
 2. On
  ...Po vymření Přemyslovců daroval král Jan Lucemburský jejich znak - plamennou orlici - tridentskému biskupovi Mikuláši.
 3. On
  ...V Praze zemřel husitský kazatel, teolog, spisovatel a univerzitní mistr Jakoubek ze Stříbra.
 4. On
  ...Zcela vyhořelo městečko Miličín.
 5. On
  ...František I. byl v katedrále sv. Víta na Pražském hradě korunován na českého krále.
 6. On
  ...Prezidium českého gubernia vydalo dekret povolující založit Spolek pro dostavbu dómu na Pražském hradě.
 7. On
  ...V Praze se narodila spisovatelka a libretistka Marie Riegrová.
 8. On
  ...V Lieskové na Liptově se narodil lékař, básník, literát, poslanec a politik Vavro Šrobár.
 9. On
  ...V Praze se narodil literát, historik, akademik a archivář hl. města Prahy Václav Vojtíšek.
 10. On
  ...V Praze na Vyšehradě zemřel církevní hodnostář a básník Václav Štulc, průkopník slovanské vzájemnosti, zvláště česko-polské.