Records found: 29  
Your query: Month and day (mmdd) = ("0612")

Historical ...

 1. On
  ...Svátek má Antonie, Antonina či Táňa.
  ...Významný den: Světový den proti dětské práci.
  ...Valašské "mudrosloví": Svatá Tonička mívá často uplakaná očička.
 2. On
  ...V Praze byla duchovenstvem a lidem pražským velkolepě uvítána Blanka z Valois, manželka markraběte Karla, dědice Království českého.
 3. On
  ...V břehu Podmokelského potoka na Rokycansku našel místní chalupník žluté plíšky, z nichž se vyklubaly tisíce keltských mincí.
  NoteZ pokladu, jednoho z nejcennějších nálezů u nás, se dochovalo jen několik desítek kousků.
 4. On
  ...V Budětsku u Konice se narodil vychovatel, publicista, politik a profesor deskriptivní geometrie a stereotomie František Tilšer.
 5. On
  ...V Praze na Smíchově se narodil dramaturg, žurnalista, redaktor, spisovatel a překladatel Jakub Arbes.
 6. On
  ...Z té doby se dochovala první balistická analýza.
  NoteVztahovala se k případu vraždy, kdy neznámý pachatel střelil do obličeje Eleonoru Windischgrätzovou, manželku vojenského velitele Prahy.
 7. On
  ...V Kozlanech u Plzně se narodil filozof, profesor, redaktor, básník a překladatel Antonín Šnajdauf.
 8. On
  ...Ve Frýdku se narodil cestovatel, redaktor a literát Čeněk Ostravický, vlastním jménem Antonín Hüttler.
 9. On
  ...Zřízena zemědělská rada pro království české.
 10. On
  ...V Praze se narodila operní zpěvačka Cecilie (Cilka) Šmídová.