Records found: 27  
Your query: Month and day (mmdd) = ("^0520^")

Historical ...

 1. On
  ...Svátek má Zbyšek či Zbyška.
  ...Významný den: Mezinárodní den celiakie.
  ...Valašské "mudrosloví": V máji hřímoty, nedělají trampoty.
 2. On
  ...V Bystřici nad Pernštejnem se narodil profesor české řeči a historiograf moravský Antonín Boček.
 3. On
  ...V Praze zemřel úředník, publicista a koncipista při státním lesním úřadě Filip Maxmilián Opitz.
 4. On
  ...Vypovězena prusko-rakouská válka.
 5. On
  ...V Darmstadtu zemřel operní zpěvák a dirigent Josef Nesvadba.
 6. On
  ...V Pardubicích se narodil inženýr - průkopník českého letectví Jan Kašpar.
 7. On
  ...V Kolíně se narodil úředník, profesor, žurnalista, literární historik a kritik, básník, prozaik, překladatel, libretista a dramaturg Otokar Fischer.
 8. On
  ...Pražané se poprvé svezli kolejovým vozem taženým koňmi.
 9. On
  ...V Praze zemřela operní zpěvačka Betty Fibichová, sólistka opery Národního divadla.
 10. On
  ...Zemřel voják Jaroslav Růžička, střelec 1. pluku cizinecké legie.