Records found: 30  
Your query: Month and day (mmdd) = ("0506")

Historical ...

 1. On
  ...Svátek má Radoslav, Radoslava či Radislav.
  ...Významný den: Mezinárodní den proti dietám.
  ...Valašské "mudrosloví": Májová vlažička - naroste travička. Májový deštíček - poroste chlebíček.
 2. On
  ...Kardinál Harrach vysvětil Maxmiliána Rudolfa ze Schleinitzu po jeho studiích teologie v Římě na kněze.
 3. On
  ...Císař Ferdinand II. povýšil chodského hejtmana Jana Jeronýma Háse za vojenské zásluhy do šlechtického stavu s predikátem "z Hartensfeldu".
 4. On
  ...U Štěrbohol proběhla bitva mezi rakouskou a pruskou armádou.
 5. On
  ...Zahájena pravidelná česká představení v pražském Stavovském divadle.
 6. On
  ...V Mnichově Hradišti se narodil literát, profesor, překladatel a poslanec Jan Kvíčala.
 7. On
  ...V Přerově se narodil profesor a literát Jan Kabelík.
 8. On
  ...V Turnově se narodil novinář, básník, spisovatel a překladatel Lothar Suchý.
 9. On
  ...V Plumlově na Moravě se narodil historik, profesor a literát František Hýbl.
 10. On
  ...V Lysé nad Labem se narodil univerzitní úředník, asyriolog, semitista, hethitolog, akademik, orientalista a profesor Bedřich Hrozný.