Records found: 27  
Your query: Month and day (mmdd) = ("0416")

Historical ...

 1. On
  ...Svátek má Irena, Irini či Irenej.
  ...Valašské "mudrosloví": Když se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen nebo strom.
 2. On
  ...V Praze se narodil hudební skladatel Karel Bendl.
 3. On
  ...V Litomyšli se narodil publicista a profesor matematiky Karel Zahradník.
 4. On
  ...V Železnici u Jičína se narodil duchovní, katecheta, literát a vysokoškolský profesor Jan Ladislav Sýkora.
 5. On
  ...Fotograf Jan Langhans si otevřel v Praze ve Vodičkově ul. 37 fotoateliér.
 6. On
  ...V Uhříněvsi zemřel rolník a politik Jan Srb senior, první starosta Uhříněvsi (1849-1850).
 7. On
  ...Započala demolice starého kostela ve Velichově.
 8. On
  ...V Praze zemřel soudní askulant, redaktor, literát a překladatel František Vahalík.
 9. On
  ...Ing. J. Kašpar uskutečnil v rodných Pardubicích asi dvoukilometrový let v přímé linii ve výšce 20-25 m.
 10. On
  ...V Praze zemřel nakladatel, vydavatel a zemský poslanec Josef Richard Vilímek st., zakladatel Humoristických listů.
  NotePod pseudonymem vystoupil literárně s verši a články v "Zlatých květech".