Records found: 31  
Your query: Month and day (mmdd) = ("0227")

Historical ...

 1. On
  ...Svátek má Alexandr, Alexander, Alexis či Saša.
  ...Valašské "mudrosloví": Je-li mráz na svatého Gabriele, bývají žně veselé.
 2. On
  ...Na Třeboni zemřel Jan z Rožmberka, převor řádu sv. Jana.
 3. On
  ...Založeny "Knihy kostelních účtů", určené k zaznamenávání kostelních peněz kostela P. Marie a kostela sv. Trojice ve Šternberku.
 4. On
  ...Císař Josef II. vydal honební řád, který stanovil přesné hranice k používání všech gruntů k provádění honitby a současně ochranu neporušitelnosti honitby a lovné zvěře.
 5. On
  ...Václav M. Kramerius založil pražské nakladatelství "Česká expedice".
 6. On
  ...Ferdinand Habsburský se na vídeňském hradě Hofburg oženil se savojskou princeznou Marií Annou (1803-1884).
 7. On
  ...V Čimelicích se narodil filozof a literát Josef Dastich.
 8. On
  ...Ve Lhotě u Třebíče se narodil právník, docent, profesor, politik a poslanec Albín Bráf.
 9. On
  ...Ve Vodňanech se narodil retaxátor, redaktor, básník a spisovatel František Herites.
 10. On
  ...Ve Stožicích u Vodňan se narodil vychovatel, dopisovatel, fejetonista, básník a spisovatel Josef Holeček.