Records found: 36  
Your query: Month and day (mmdd) = ("0126")

Historical ...

 1. On
  ...Svátek má Zora či Zoran.
  ...Valašské "mudrosloví": Na svatého Polykarpa plná sněhu každá škarpa.
 2. On
  ...Papež Kliment VI. vydal svolení se založením nového vysokého učení v Praze.
 3. On
  ...Německý astronom Jan Kepler přijel poprvé do Prahy.
 4. On
  ...Císař Leopold I. daroval hrad Seeberg tajnému radovi, komořímu a vrchnímu kancléři Janu Hartwigovi, svobodnému pánu Nosticovi, který si na císaři vymohl oproštění hradu od lenní závislosti na koruně a prohlášení svobodným majetkem.
 5. On
  ...V Poděbradech se narodil vrchnostenský úředník, básník, dramatik a literát František Turinský.
 6. On
  ...V Praze se narodil novinář a redaktor Josef Barák.
 7. On
  ...Učiněn první pokus s pěstováním tabáku v Čechách.
 8. On
  ...V Žešově u Prostějova se narodil žurnalista, šéfredaktor, básník, literát a překladatel Jan Spáčil-Žeranovský.
 9. On
  ...V Praze se narodila vychovatelka, redaktorka, spisovatelka a překladatelka Pavla Moudrá, která používala pseudonym Olga Přibilová.
 10. On
  ...V Praze zemřel filozof, přírodovědec - geolog, publicista a profesor mineralogie Emanuel Bořický.