Records found: 766  
Your query: Month = ("11")

Monuments, statesmen, families, subjects

 1. On
  ...V Československu odstartovala kuponová privatizace.
 2. On
  ...Ještě ne zcela dokončený kostel Všech svatých v Libochovicích byl vysvěcen.
 3. On
  ...Svátek má Felix či Felicita.
  ...Významný den: Svátek všech svatých.
  ...Významný den: Světový den veganství.
  ...Valašské "mudrosloví": Všichni svatí dluhy platí.
 4. On
  ...Svedena bitva pod Vyšehradem.
 5. On
  ...Ladislav Berka z Dubé a Lipé, pán na Šternberce, potvrdil vladykovi Arnoštovi Falkenhonovi z Glošku list na dům ve městě Šternberce se vším příslušenstvím, který Arnoštovi daroval Ladislavův zemřelý otec.
 6. On
  ...Ferdinand I. udělil Kralupům městský znak spolu s právem pečetit zeleným voskem.
 7. On
  ...V horní části Vlašského placu (dnešní Malostranské náměstí) v Praze byl položen základní kámen pro stavbu morového sloupu.
 8. On
  ...Císař Josef II. vydal patent o zrušení nevolnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
 9. On
  ...V Modré Hůrce se narodila operní zpěvačka Eleonora Ehrenbergová.
  NoteVlastním jménem Eleonora Gayerová, svobodná paní z Ehrenbergů.
 10. On
  ...Josef Vincenc Rott otevřel v Praze na Malém náměstí obchod s tzv. norimberským zbožím, později známé pražské železářství.