Records found: 824  
Your query: Month = ("09")

Monuments, statesmen, families, subjects

 1. On
  ...Svátek má Linda, Samuel či Jiljí.
  ...Valašské "mudrosloví": O svatého Jiljí jdou jeleni k říji.
 2. On
  ...V Praze zemřel Tadeáš Hájek z Hájku, alchymista a hvězdář na dvoře císaře Rudolfa II.
 3. On
  ...Pruská vojska zahájila obléhání Prahy za vydatné pomoci dělostřeleckých baterií, jejichž granáty pustošila pražská města.
 4. On
  ...Vydán dvorský patent, který do značných podrobností přesně stanovil omezení vrchnostenského práva trestat poddané.
 5. On
  ...V Praze se narodil knihkupec a vydavatel František Řivnáč.
 6. On
  ...Ve Střechově u Kácova se narodil novinář, spisovatel a dramatik Václav Vlček.
 7. On
  ...Byl zahájen pravidelný provoz na železniční trati z Prahy do Olomouce.
 8. On
  ...V Praze se narodil publicista, překladatel a profesor matematiky Emil Weyr.
 9. On
  ...V Uhříněvsi se začalo vyučovat v nově vystavěné škole.
 10. On
  ...V Přešticích se narodil malíř František Hofman.