Records found: 866  
Your query: Month = ("06")

Monuments, statesmen, families, subjects

 1. On
  ...Svátek má Laura či Lora.
  ...Významný den: Mezinárodní den dětí.
  ...Valašské "mudrosloví": O svatém Fortunátu kapka deště má cenu dukátu.
 2. On
  ...Marie Terezie nařídila pěstování morušových stromů.
 3. On
  ...V Žiželicích se narodil recitátor a herec Heřman Přerhof.
 4. On
  ...V Žamberce se narodil meteorolog, hvězdář a profesor matematiky, teoretické fyziky a astronomie August Seydler.
 5. On
  ...V Praze byl zahájen provoz na Negrelliho viaduktu (dlouhý 1 110 m) vedoucího z Masarykova nádraží do Holešovic (teprve druhý pražský most přes Vltavu).
  NoteAž do r. 1910 byl Negrelliho viadukt nejdelším železničním mostem v Evropě.
 6. On
  ...V Sibíni v Sedmihradsku se narodil vychovatel, archivář, historik a literát Vojtěch Jaromír Nováček.
 7. On
  ...V Praze se narodil malíř a operní zpěvák Jan Skramlík.
 8. On
  ...V Praze se narodil právník a historik Josef Teige.
 9. On
  ...V Bochoři se narodil historik umění Florian Zapletal.
 10. On
  ...V obci Stachy se narodil operní zpěvák a inspicient Jan Rožánek, sólista opery Národního divadla.