Records found: 765  
Your query: Month = ("04")

Monuments, statesmen, families, subjects

 1. On
  ...Svátek má Hugo či Veleslav.
  ...Významný den: Mezinárodní den ptactva.
  ...Valašské "mudrosloví": Nevěř žádnému počasí v dubnu - apríl si stejně troubí jak chce.
 2. On
  ...Ve Vamberku se narodil nakladatel, vydavatel a zemský poslanec Josef Richard Vilímek st.
 3. On
  ...V Čáslavi se narodil učitel, redaktor a literát Kliment Čermák.
 4. On
  ...Ve Vilémově se narodil pedagog tělocviku Josef Klenka.
 5. On
  ...V Chocni se narodil filosof, učitel, profesor, literát a básník Ferdinand Tomek.
 6. On
  ...V Janovicích u Nového Jičína se narodil soudní askulant, redaktor, literát a překladatel František Vahalík.
 7. On
  ...Česká fotbalová reprezentace odehrála svůj první zápas, tj. přátelský duel s Uhry.
 8. On
  ...V Bohutíně byla založena první měšťanská dívčí a chlapecká škola na českém venkově.
 9. On
  ...Na základě rozhodnutí kyjevského sjezdu Svazu československých spolků byla zavedena národní a válečná daň pro všechny v Rusku usedlé krajany, včetně vojáků a zajatců.
 10. On
  ...V Brně se narodil operní zpěvák a fotograf Jaromír Svoboda.
  NoteVěnoval se převážně fotografii z tvorby a života Národního divadla.