Records found: 1738  
Your query: ABC = ("s")

Monuments, statesmen, families, subjects

 1. On
 2. Otherabsolutní malba, geometrické umění, ideoplastické umění, schematické umění, nefigurativní umění
  DescriptonUmění nezobrazující, nefigurativní, nepředmětné. Tvorba vyjadřující ideje, představy i city umělcova nitra.
 3. District Blansko
  County Jihomoravský kraj
  CountryCzechia
 4. Monument type hrad
  Monument state nepatrné zbytky
  Village Adršpach - lokalita leží mimo obec
  District Náchod
  County Královehradecký kraj
  CountryCzechia
 5. Otherseskupení, nahromadění, nakupení
  DescriptonV architektuře husté shlukové osídlení.
 6. Otherspona
  DescriptonŠperk sloužící k sepnutí oděvu. Šatová spona s krytou jehlou nebo dvoudílná spona s háčkem a ouškem (u pluviálu).
 7. Othersecco
  DescriptonNástěnná malba hlinitými barvami na suchou, hladce připravenou vápennou omítku. Vhodná pro chráněné interiéry, užívaná od starověku a zejména ve středověku (srovnej s freskou, al fresco, freskovou technikou).
 8. Othersdružený znak
  DescriptonTj. dvojice znaků šlechtických manželů. Manželův znak umístěn heraldicky vpravo, manželčin vlevo, často vložených do dvou přikloněných kartuší pod společnou korunou. Také u aliančních znaků se tyto znaky dívají proti sobě, zachovávajíce tzv. heraldickou zdvořilost.
 9. OtherStará Role, Alt Rohlau
  DescriptonOd r. 1814 kamenina, od r. 1838 porcelán - převážně užitkové nádobí pozdně empírových tvarů, po r. 1840 zdobené měditiskem, ale i dekorativní vázy a figurální nádoby. Po r. 1884 následuje obrat k zcela užitkové výrobě.
 10. Otherantika, starověké umění
  DescriptonSouhrnný název pro starověké umění předřecké, etruské, římské a zpravidla i starokřesťanské. Někdy se pod tento název zahrnuje i umění byzantské nebo alespoň jeho počátky.