Records found: 1668  
Your query: ABC = ("p")

Monuments, statesmen, families, subjects

 1. District České Budějovice
  County Jihočeský kraj
  CountryCzechia
 2. Otherprávník, právní zástupce
  DescriptonSvobodné právnické povolání, které se zpravidla za úplatu zabývá poskytováním právních služeb, zpravidla za úplatu. Službami se rozumí především zastupování v soudních řízeních, jednání se správními úřady a jinými orgány, obhajoba, poskytování právních rad, sepisování listin a zpracovávání právních rozborů.
 3. Otherpravzor
  DescriptonV teorii výtvarného umění zaměřené k psychologickému nebo symbolickému výkladu tvorby zpravidla pratvar nebo ikonografický pravzor.
 4. OtherPallas Athéna
  DescriptonV řecké mytologii bohyně moudrosti, umění a řemesel, panenská bohyně (Pallas), dcera Diova, z jehož hlavy se podle jedné z pověstí zrodila. Byla zobrazována ve zbroji se štítem s hlavou Gorgóny (Gorgoneion), jejími zvířaty byla sova a had, symboly moudrosti.
 5. Otherpřívlastek
  DescriptonSymbolický předmět v rukou nebo u nohou zobrazených osob světců nebo antických božstev, usnadňující jejich rozpoznání. Připomíná jejich činnost (Isidor - rolník s pluhem, Diana - bohyně lovu s lukem a laní), dobré skutky (Martin - jezdec ve zbroji, přetínající plášť, aby polovinu dal žebrákovi) nebo mučednickou smrt (Vavřinec - s mřížovým roštem, Pavel - s mečem aj.). Kromně těchto osobních atributů je pro všechny mučedníky skupinovým atributem palmová ratolest.
 6. Otherpapuče
  DescriptonTeplá domácí obuv z plsti nebo z vlněné houně s prošitou podešví.
 7. District Třebíč
  County kraj Vysočina
  CountryCzechia
 8. Monument type hrad
  Monument state zřícenina
  Village Nalžovské Hory
  District Klatovy
  County Plzeňský kraj
  CountryCzechia
 9. District Nový Jičín
  County Moravskoslezský kraj
  CountryCzechia
 10. Otherhradební věž, parkánová bašta
  DescriptonSoučást opevnění, v románské době plná, v gotice dutá, válcová, podkovová nebo (hlavně ve 14, st.) hranolová, někdy dozadu otevřená věž v hlavní hradební zdi umožňující i boční střelbu, v 15. a 16. st. mohutná, opatřená dělovými komorami.