Records found: 110  
Your query: ABC = ("i")

Monuments, statesmen, families, subjects

 1. Otherabsolutní malba, geometrické umění, ideoplastické umění, schematické umění, nefigurativní umění
  DescriptonUmění nezobrazující, nefigurativní, nepředmětné. Tvorba vyjadřující ideje, představy i city umělcova nitra.
 2. Otherinsulární umění
  DescriptonSouhrné označení pro předrománské umění 5. až 10. st. v ostrovní oblasti. Vyvíjelo se ve zvláštních podmínkách z tradic keltských a germánských i z popudů koptských, středomořských a karolínských. Převažující abstraktní a dekorativní styl se projevil v uměleckém řemesle počítajícím s barvou (smalty), v knižní malbě liturgických knih s rozměrnými iniciálami a v sochařství (vysoké kamenné kříže na prostranstvích). Společná ornamentika zahrnovala spirály, stáčený trubkový motiv, pletenec a zvířecí a ptačí prvky, navazující na abstraktní umění období stěhování národů. Skromné církevní stavitelství zachovávalo pravoúhlé půdorysy nevelkých svatyní, sestávajících z kněžiště a jednolodí zpravidla znatelně oddělených zvláštní průchodnou příčkou.
 3. Othertemplum in antis, in antis
  DescriptonNejjednodušší základní typ řeckého chrámu, kde boční zdi celly předstupují a vytvářejí v průčelí předsíň se sloupy, zpravidla dvěma.
 4. Otherisometrická projekce
  DescriptonDeskriptivně geometrická metoda perspektivního zobrazování, kde se obraz promítá na rovinu připojenou ke třem průmětnám pravoúhlého průmětu.
 5. Monument type tvrz
  Monument state neexistuje
  Village Černčice
  District Louny
  County Ústecký kraj
  CountryCzechia
 6. MonumentČeský Krumlov, areál zámku
  Monument type prostranství
  Monument state stojící památka
  Village Český Krumlov
  District Český Krumlov
  County Jihočeský kraj
  CountryCzechia
 7. MonumentČeský Krumlov, areál zámku
  Monument type prostranství
  Monument state stojící památka
  Village Český Krumlov
  District Český Krumlov
  County Jihočeský kraj
  CountryCzechia
 8. OtherImari
  DescriptonJaponská provincie na ostrově Kiu-Šiu a odtud i název japonského porcelánu, vyráběného tam od 16. st., zvláště v Aritě. Hizenský porcelán, zvaný jindy také podle vývozního přístavu Imari, byl zdoben kobaltem pod polevou, červení, smalty i zlatem na polevě. Příznačný je květinový dekor volně rozložený po celém povrchu.
 9. DescriptonSestava písmen I a X (velká řecká písmena Ióta a chí) jako monogram jména Iesus Christos, v starokřesťanském období nejednou zastupovaný ideografickým Kristovým symbolem ryby, doplněném pak kotvou apod.
 10. DescriptonBezprostřední záminkou byla balkánská krize a sarajevský atentát. Válku zahájilo Rakousko-Uhersko a v letech 1914-1918 bylo do ní postupně vtaženo 25 států a jejich kolonií. Ztráty na lidských životech překročily 10 miliónů a dalších 20 miliónů bylo zraněno. Jednalo se o totální válku, kdy obyvatelstvo i hospodářství bylo v mnoha státech plně mobilizováno a podřízeno válečnému úsilí. Výsledkem byl rozpad Rakousko-Uherska a turecké říše, přeměna Ruska a Německa a vznik nových států s demokratickým uspořádáním.