Monuments, statesmen, families, subjects

Records found: 631  
Your query: ABC = ("a")
 1. Otherabbas
  DescriptonOpat
 2. DescriptonZkratka hlavních mincoven Německa, Francie a bývalého Rakouska-Uherska, označení ražeb z Berlína. Paříže a Vídně.
 3. Otheralfa a omega, α ω
  DescriptonPrvní a poslední písmeno řecké abecedy, symbol počátku a konce (zejm. na náhrobcích). Převzato z části bible zv. Apokalypsa, ze slov boha: "Jáť jsem alfa i omega, počátek i konec, první i poslední."
  Sestava písmen A a (řecká písmena alfa a ómega), samostatná nebo v kombinaci se symboly a v obrazech.
 4. Otheranno Domini
  DescriptonLéta Páně (LP + letopočet) ve významu roku od narození Kristova.
 5. DescriptonPřízdoba korintského abaku i abaku jiného řádu ve tvaru květu, umísťovaná do středu stran abakové desky.
 6. DescriptonKrycí deska, spočívající na hlavici nebo konzole, vyjadřující přechod mezi svislým podpůrným článkem a vodorovným kládím.
 7. DescriptonStolek v blízkosti oltáře, na němž se před mší připravují některé bohoslužebné předměty.
 8. DescriptonStarověká početní tabulka rozdělená na sloupce s posuvnými počítacími známkami, sloužící jako počítadlo.
 9. DescriptonStůl s čtyřhrannou deskou, na němž bylo v jídelnách antického Říma vystavováno vzásné nádobí.

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.