Number of the records: 1  

  1. Title Dymokury - Nymburk, Česko - zámek

Sources

    Ústřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ

Books

  • Tomek V. V.; Po troskách české slávy; II.; 1914
  • Škutina V.; Český šlechtic, František Schwarzenberg; 1990