Number of the records: 1  

 1. Title Březnice (Tábor, Česko : tvrz)

  Sources

   Huml Václav. Sídla nižší šlechty na Vltavotýnsku. In: Historická geografie 28. 1995, s. 95

  Books

  • Chleborad Arnošt; Popis soudního okresu bechyňského; 1928; s. 286-293
  • kolektiv autorů; Encyklopedie českých tvrzí; 1. díl; 1998; s. 50-51
  • Podlaha Antonín; Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Milevském; 1898; s. 57-58
  • Sedláček August; Hrady, zámky a tvrze království Českého; 7. díl; 1890; s. 52-53
cccs
Number of the records: 1  
Record „“ updated: