Number of the records: 1  

Friary : Premonstráti (církevní řád)

 1. FriaryPremonstráti (církevní řád)
  Other namePraemonstratenses
  Sacer et Candidus Ordo Canonicorum regularium Praemonstratensium
  O. Praem.
  O. P.
  norbertini

Family description

 • Církevní řád řeholních kanovníků. Založen r. 1120 sv. Norbetem v Prémontré ve Francii na zásadě řehole sv. Augustina. Statuta byla schválena r. 1126. Postupně se věnovali zejména duchovní správě a vyučování. V čele řádu stojí generální opat.

Note

 • V Čechách od r. 1140 (kanonie na Strahově). Ženská odnož, premonstrátky, u nás působila od r. 1144 (klášter Doksany).
 • Řádový oděv: bílý hábit se škapulířem, cingulem, biret. U opata slavnostní mozetta, hermelínová almucie. U žen bílý hábit a závoj.
 • Znak: modrý štít, v něm dvě zlaté nebo stříbrné pastýřské hole (opatské berly) a zlaté nebo stříbrné francouzské lilie.

Books

 • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 281
 • kolektiv autorů; Lidé, kteří změnili svět; 4000 osobností od starověku po dnešek; 2009; s. 318
Links to another records
(10) - Monuments
(8) - Chateau
(1) - Castle
(1) - Fort
(7) - Village