Number of the records: 1  

Subject h. : rezidence

  1. Subject h.rezidence
    DescriptonV tomto "Soupisu…" se jedná o honosné církevní sídlo podobné zámku sloužící k odpočinku.
Links to another records
(36) - Monuments
(25) - Chateau
(2) - Castle
(8) - Palace
(1) - soubor předmětových kategorií
(1) - Village