Number of the records: 1  

Keyword : gotika

  1. Keywordgotika
    Otherraná gotika
    pozdní gotika
    DescriptonOznačení středověkého výtvarného umění a architektury, kterou vyznačuje zdůrazněná výšková dispozice a odhmotnění stavby, umožněné novými konstruktivními prostředky. Ornament používá nejčastěji stylizovaných rostlinných tvarů, je časem bohatší a pohyblivější. Plastika je zprvu součástí architektury, postupně se však uvolňuje z architektonické vázanosti. Gotika přinesla i mimořádný rozvoj a zdokonalení uměleckých řemesel.

Books

  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 72, 111, 117, 128, 175
Related term
umělecký směr
Links to another records
(616) - Monuments
(243) - Chateau
(232) - Castle
(99) - Fort
(3) - Feudal residence
(18) - Palace
(3) - Summer-house
(1) - publisher
(8) - soubor předmětových kategorií
(8) - Object
(1) - Area
(248) - Village
(32) - Part of city
(8) - Heslář
Note
  • Označení výtvarného slohu zhruba od pol. 12. st. (ve Francii, kde se zrodil) do poč. 16. st. (v severní Evropě).
  • Název zavedl v pol. 16. st. G. Vasari z přezdívky pro "barbarské" umění středověku (také "německý" styl), spojované mylně s Góty, a teprve kolem pol. 19. st. byl použit jako ujasněné označení pro sloh a epochu.