Number of the records: 1  

Keyword : zřícenina

  1. Otherruina
    DescriptonZnačí v našem případě opuštěnou a neužívanou stavbu (hrad, zámek apod.), která je uchována v neúplném stavu, způsobeném pobořením, chátráním i přírodními vlivy. V době romantismu se budovaly záměrné zříceniny jako dekorativní doplněk parků.

Books

  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 181
Links to another records
(396) - Monuments
(35) - Chateau
(276) - Castle
(64) - Fort
(1) - Feudal residence
(2) - Summer-house
(18) - soubor předmětových kategorií
(1) - Village