Number of the records: 1  

Name : Špork, František Antonín

 1. NameŠpork, František Antonín, hrabě
  Date and place of birth09.03.1662
  Date and place of death30.03.1738

  Curriculum Vitae

  • Český šlechtic, syn J. Sporcka. Významný mecenáš a osobitý představitel barokní kultury v Čechách. Jeho názory byly ovlivněny cestami po Evropě, zvláště po francii a Nizozemí. Zdědil část držeb svého otce, zaměřil se zprvu na politickou kariéru (v 90. letech 17. st. královský místodržící v Čechách), postupně však na sebe upoutal pozornost jako mecenáš umění. Svými nonkonformními názory se dostal do sporu s jezuity, který vyvrcholil inkvizičním procesem (od r. 1729), v jehož rámci mu byly zabaveny jeho knihy a zničena mnohá výtvarná díla. Při pobytu v Paříži poznal parforsní hon a s ním spojenou hru na lesní roh (do Čech uvedl v roce 1681), ale také moderní zásady lesnictví. Tyto poznatky po návratu uplatňoval na svých panstvích. Založil lovecký řád sv. Huberta, zřídil puškařskou dílnu. Dostal se do styku s představiteli barokního umění a některé získal pro své zakázky. Od roku 1701 pořádal divadelní představení, v letech 1724 - 34 otevřel první stálou italskou operu v Čechách.
  Links to another records
  (1) - Monuments
  (1) - Chateau
  (1) - Village
cccs
Number of the records: 1  
Record „Name : Špork, František Antonín“ updated: