Number of the records: 1  

Subject h. : Adamův styl

  1. Subject h.Adamův styl
    DescriptonOznačení pro anglický stavební styl a zvláště vnitřní výzdobu, rozvinutý v poslední třetině 18. st. architektem a dekoratérem Robertem Adamem. Řadí se k archeologizujícímu směru novoklasicismu, podnícenému vykopávkami a studiem starověkých památek ve Středozemí.

    Citation source

    • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 10
cccs
Number of the records: 1  
Record „Subject h. : Adamův styl“ updated: