Number of the records: 1  

Subject h. : římsa

 1. Subject h.římsa
  DescriptonVodorovný architektonický prvek, jednoduchý nebo členitý pás vystupující z líce zdiva (kamenný, zděný, omítaný nebo jen vytažený v omítce), který má funkci členící, konstruktivní i ochrannou (např. proti dešti, jako zastínění) nebo ukončuje architekturu nebo její část. V kládí tvoří římsa jeho horní část.
  V řecké antické architektuře římsa získala klasickou tektonickou skladbu o třech částech (článek podporující, deska-geison, článek ukončující-sima).

  Citation source

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 220, 221
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 109, 153, 154, 163, 184
  Related term
  architektura (II.) * architektonický článek
  Links to another records
  (3) - Monuments
  (3) - Chateau
  (1) - Village
  (15) - Heslář

  Note

  • Podle tvaru rozeznáváme např. konzolovou římsu (nesenou hustou řadou konzolek), fabionovou (konkávního čtvrtválcového prohnutí) nebo lunetovou (vzniká vložením výsečí do fabionové), typickou pro renesanci a novorenesanci.
  • Podle umístění se rozeznávají římsy: korunní (okapní), nadokenní, podokenní, patrová, soklová.

  Pictures

  • Heslo : římsa

   fasáda s ukázkou různých říms - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : římsa

   ukázka říms - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : římsa

   nadpražní římsa - kresba akad. arch. Antonín Kryl

Record „Subject h. : římsa“ updated: