Number of the records: 1  

Subject h. : rizalit

  1. Subject h.rizalit
    Otherrisalit
    DescriptonČást architektury, vystupující po celé výšce z líce průčelí, někdy jen zcela nepatrně, jindy až na hloubku jedné osy (při více osách je to již křídlo), zdůrazňující střed nebo okraj fasády, a proto často odlišená v bohatosti členění, tvarech oken apod.

Citation source

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 216, 217
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 178
Related term
architektura (II.)
Links to another records
(17) - Monuments
(17) - Chateau
(1) - Village
(2) - Heslář

Pictures

  • Heslo : rizalit - rizalit - kresba akad. arch. Antonín Kryl

    rizalit - kresba akad. arch. Antonín Kryl