Number of the records: 1  

Subject h. : gloriet

  1. Subject h.gloriet
    DescriptonDrobný, velmi často kruhový, někdy dřevěný sloupový pavilon (chrámek) v anglickém nebo romantickém parku, v lázních, na vyhlídkovém místě apod.

Citation source

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 134
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 71
Related term
architektura (II.)
Links to another records
(3) - Monuments
(3) - Chateau
(1) - Village
Record „Subject h. : gloriet“ updated: