Number of the records: 1  

Keyword : Národní kulturní památka

 1. DescriptonVýběr nejcenějších objektů movitého či nemovitého kulturního dědictví našich národů, mezi nimiž památkám historické architektury patří významné místo.

  Books

  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 138
  • Kaigl Jan; Památkový zákon; 2004; s. 12
  • Krušinová Lenka; Archeologická památková péče v České republice; 1995; s. 15
  Related event

  1. července 2018 - Poutní komplex s kostelem sv. Ducha a loretánskou kaplí v Římově byl prohlášen Národní kulturní památkou.
  Links to another records
  (97) - Monuments
  (58) - Chateau
  (32) - Castle
  (3) - Palace
  (2) - Summer-house
  (2) - publisher
  Note
  NKP prohlašuje vláda a jsou ve zvýšené míře chráněny podle zákona o KP.

Record „Keyword : Národní kulturní památka“ updated: