Number of the records: 1  

Fort : Borotín

 1. Monument type tvrz
  Monument state neexistuje
  Accessibility lokalita volně přístupná
  DescriptonNěkteré prameny zde uvádějí tvrze dvě. První tvrz či hrádek stávala na návrší zv. Krky což dosvědčují zde nalezené střepy keramiky.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Village
Borotín
District
Blansko
County
Jihomoravský kraj
Country
Czechia

Building progress

 • r. 1398 - doložena tvrz
 • koncem 15. st. - patrně zničena
 • 16. st. - obnovena
 • r. 1566 - obydlena
 • třicetiletá válka - zanikla

Owner

 • r. 1398 - Zikmund z Ronova
 • r. 1566 - Alexandr Feldendorfer

Books

 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 32
 • Kolektiv autorů; Hrady a zámky na Moravě; 1987; s. 31
 • Nekuda Vladimír; Hrádky a tvrze na Moravě; 1981; s. 78
 • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; II; 1983; s. 28
 • Samek Bohumil; Umělecké památky Moravy a Slezska; 1. díl; 1994; s. 93
Pictures
 • Tvrz : Borotín - nelze obrazově doložit

  nelze obrazově doložit