Number of the records: 1  

Fort : Borotín

 1. Monument type tvrz
  Monument state neexistuje
  Accessibility lokalita volně přístupná
  DescriptonNěkteré prameny zde uvádějí tvrze dvě. První tvrz či hrádek stávala na návrší zv. Krky což dosvědčují zde nalezené střepy keramiky.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Village
  Borotín
  District
  Blansko
  County
  Jihomoravský kraj
  Country
  Czechia

  Building progress

  • r. 1398 - doložena tvrz
  • koncem 15. st. - patrně zničena
  • 16. st. - obnovena
  • r. 1566 - obydlena
  • třicetiletá válka - zanikla

  Owner

  • r. 1398 - Zikmund z Ronova
  • r. 1566 - Alexandr Feldendorfer

  Books

  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 32
  • Kolektiv autorů; Hrady a zámky na Moravě; 1987; s. 31
  • Nekuda Vladimír; Hrádky a tvrze na Moravě; 1981; s. 78
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; II; 1983; s. 28
  • Samek Bohumil; Umělecké památky Moravy a Slezska; 1. díl; 1994; s. 93

  Pictures

  • Tvrz : Borotín

   nelze obrazově doložit