Number of the records: 1  

Chateau : Hájek

 1. Monument type zámek
  Monument state stojící památka
  DescriptonJedná se patrový objekt obdélného půdorysu s mansardovou střechou.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Part of city
  Hájek (Polom)Polom
  District
  Rychnov nad Kněžnou
  County
  Královehradecký kraj
  Country
  Czechia

  Building progress

  • r. 1773 - zřejmě postaven barokní zámek
  • kolem r. 1870 - upraven na lesovnu

  Owner

  • r. 1773 - František Oldřich Kinský
  • od r. 1945 - stát (rekreační středisko státních lesů)
  • poč. 21. st. - rodina Kinských (lesní správa)

  Books

  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; II.; 1996; s. 48
  • Klecandr Václav; Památky měst a obcí okresu Rychnov nad Kněžnou; 2001

  Pictures

  • Zámek : Hájek

   zámeček - převzato: 'kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VI., Praha 1989, s. 108 (foto H. Houdková)'