Number of the records: 1  

Chateau : Hájek

 1. Monument type zámek
  Monument state stojící památka
  DescriptonJedná se patrový objekt obdélného půdorysu s mansardovou střechou.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Part of city
Hájek (Polom)Polom
District
Rychnov nad Kněžnou
County
Královehradecký kraj
Country
Czechia

Building progress

 • r. 1773 - zřejmě postaven barokní zámek
 • kolem r. 1870 - upraven na lesovnu

Owner

 • r. 1773 - František Oldřich Kinský
 • od r. 1945 - stát (rekreační středisko státních lesů)
 • poč. 21. st. - rodina Kinských (lesní správa)

Books

 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; II.; 1996; s. 48
 • Klecandr Václav; Památky měst a obcí okresu Rychnov nad Kněžnou; 2001
Pictures
 • Zámek : Hájek - zámeček - převzato: 'kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VI., Praha 1989, s. 108 (foto H. Houdková)'

  zámeček - převzato: "kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VI., Praha 1989, s. 108 (foto H. Houdková)"