Number of the records: 1  

Fort : Cizkrajov

 1. Monument type tvrz
  Monument state nepatrné zbytky
  Classification kulturní památka
  DescriptonSeverně od kostela se nalézá tvrziště se základy čtvercové stavby.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Village
  Cizkrajov
  District
  Jindřichův Hradec
  County
  Jihočeský kraj
  Country
  Czechia

  Building progress

  • r. 1371 (1387) - doložena tvrz

  Books

  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 61
  • Kolektiv autorů; Hrady a zámky na Moravě; 1987; s. 19
  • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 167
  • Hosnedl Jiří; Lexikon turistických zajímavostí A - Z; Průvodce na cesty; 1990; s. 57
  • Nekuda Vladimír; Hrádky a tvrze na Moravě; 1981; s. 90-91
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; I; 1981; s. 77
  Keywords
  tvrziště
  www
  http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
  Links to another records
  (1) - Other literature about monument

  Note

  • r. 1963 - objekt prohlášen za kulturní památku

  Pictures

  • Tvrz : Cizkrajov

   žádost o pomoc