Number of the records: 1  

Chateau : Bílichov

 1. Other titlesBilichov
  Monument type zámek
  Monument state stojící památka
  Accessibility nepřístupná památka
  DescriptonJedná se o prostý, slohově nevýrazný, patrový objekt se sedlovou střechou, který stojí na kraji lesa západně od obce.
Village
Bílichov
District
Kladno
County
Středočeský kraj
Country
Czechia
On map
Česko - turistický atlas, 2006 . 44B
On map
12 km severozápadně od Slaného
9,5 km jihojihozápadně od Peruce

Building progress

 • 1. pol. 19. st. - postaven klasicistní lovecký zámeček
  r. 1861 - objekt zapálen bleskem

Owner

 • 1. čtvrtina 19. st. - knížata Kinští
 • 80. léta 20. st. - stát (Správa polesí Bílichov)

Books

 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 20
 • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; III; 1984; s. 40, 604
Pictures
 • Zámek : Bílichov - žádost o pomoc

  žádost o pomoc