Number of the records: 1  

Fort : Bezděkov

 1. Monument type tvrz
  Monument state neexistuje
  Accessibility poloha neznámá
  DescriptonTvrz, která byla během třicetileté války zpustošena, později zcela zanikla. Dnes již není možné ani určit, kde stávala.
Village
Bezděkov
District
Havlíčkův Brod
County
kraj Vysočina
Country
Czechia

Building progress

 • po r. 1536 - zřejmě postavena tvrz
 • r. 1563 - poprvé doložena
 • 2. pol. 16. st. - pravděpodobně opravována
 • třicetiletá válka - tvrz zpustošena
 • r. 1650 - již pustá
 • před r. 1695 - zanikla

Owner

 • r. 1536 - Petr Předbořský z Předboře
 • od r. 1563 - bratři Jindřich a Aleš Předbořští z Předboře
 • 1615 - 1623 - Jan Hynek Předbořský z Předboře
 • od r. 1623 - Albrecht Hylebrant Lukavský z Lukavice
 • do r. 1650 - Maxmilián a Felix (synové Albrechta)
 • od r. 1650 - Eva Kustošová

Books

 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 18
 • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; VI; 1989; s. 41, 599
Pictures
 • Tvrz : Bezděkov - nelze obrazově doložit

  nelze obrazově doložit