Number of the records: 1  

Fort : Bezděkov

 1. Monument type tvrz
  Monument state neexistuje
  Accessibility poloha neznámá
  DescriptonTvrz, která byla během třicetileté války zpustošena, později zcela zanikla. Dnes již není možné ani určit, kde stávala.
  Village
  Bezděkov
  District
  Havlíčkův Brod
  County
  kraj Vysočina
  Country
  Czechia

  Building progress

  • po r. 1536 - zřejmě postavena tvrz
  • r. 1563 - poprvé doložena
  • 2. pol. 16. st. - pravděpodobně opravována
  • třicetiletá válka - tvrz zpustošena
  • r. 1650 - již pustá
  • před r. 1695 - zanikla

  Owner

  • r. 1536 - Petr Předbořský z Předboře
  • od r. 1563 - bratři Jindřich a Aleš Předbořští z Předboře
  • 1615 - 1623 - Jan Hynek Předbořský z Předboře
  • od r. 1623 - Albrecht Hylebrant Lukavský z Lukavice
  • do r. 1650 - Maxmilián a Felix (synové Albrechta)
  • od r. 1650 - Eva Kustošová

  Books

  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 18
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; VI; 1989; s. 41, 599

  Pictures

  • Tvrz : Bezděkov

   nelze obrazově doložit