Number of the records: 1  

Chateau : Alfrédov

 1. Monument type zámek
  Monument state stojící památka
  Accessibility nepřístupná památka
  DescriptonZámeček byl postaven pro opata kladrubského kláštera. V sousedství stával dvůr s ovčínem. Jedná se o prostý obdélníkový patrový objekt s klenutým přízemím a s hospodářským polopatrem pod střechou. Stojí ve dvoře nad rybníčkem.
Village
Kostelec, lokalita leží mimo obec
District
Tachov
County
Plzeňský kraj
Country
Czechia
On map
Česko - turistický atlas, 2006 . 86C
On map
8 km jihovýchodně od Stříbra
1 km severně od Kostelce

Building progress

 • před r. 1783 - postaven pozdně barokní zámeček
 • 40. léta 19. st. - vyhořel, neobyvatelný
 • pol. 19. st. - opraven
 • r. 1919 - patrně opravován
 • r. 1983 - opravován

Owner

 • do r. 1783 - církevní majetek (opat Amando Streer)
 • 40. léta 19. st. - kníže Alfréd Windischgrätz
 • 80. léta 20. st. - ČSSR (státní statek převážně bytové účely)

Books

 • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; IV; 1985; s. 23
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 6

Pictures

 • Zámek : Alfrédov

  žádost o pomoc