Number of the records: 1  

Chateau : Lidkovice

 1. Other titlesBažanty
  Monument type zámek
  Monument state stojící památka
  Classification kulturní památka
  DescriptonBarokní zámek, postavený počátkem 18. století, byl roku 1869 stavebně upravován.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Village
Lidkovice, čp. 1
District
Benešov
County
Středočeský kraj
Country
Czechia

Building progress

 • poč. 18. st. - postaven barokní zámek
 • r. 1869 - upravován
 • r. 2003 - objekt v havarijním stavu

Owner

 • r. 2003 - soukromý majetek

Books

 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; III.; 1996; s. 96
 • kolektiv autorů; Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice; 2003
Keywords
barok
www
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
Links to another records
(1) - Other literature about monument
Note
 • r. 1965 - objekt prohlášen za kulturní památku
 • Pictures
 • Zámek : Lidkovice - žádost o pomoc

  žádost o pomoc