Number of the records: 1  

Chateau : Horažďovice

 1. Monument type zámek
  Monument state stojící památka
  Accessibility regulovaný vstup
  Classification kulturní památka
  DescriptonMěstský hrad vznikl zřejmě v polovině 13. století. V roce 1459 byl přestavován a v polovině 16. století upraven na renesanční zámek s arkádami ve dvoře, jenž byl během 17. století dále rozšířen. Jedná se o komplex přízemních a patrových budov kolem nádvoří s dominantní hranolovou věží před níž je malý dvůr s renesančními arkádami. Na ostrohu nad řekou je zahrada s glorietem.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Village
Horažďovice, Zámek (nám. Míru) 11
District
Klatovy
County
Plzeňský kraj
Country
Czechia
On map
Česko - turistický atlas, 2006 . 111F
Hrady a zámky české republiky, 1996 . C2
On map
15,5 km západoseverozápadně od Strakonic
Edice KČT č. 68. Pootaví, Sušicko a Strakonicko
GPS
49°19'18.289"N, 13°41'54.828"E
mapy.cz

Building progress

 • pol. 13. st. - předpokládaný vznik hradu městského typu
 • r. 1459 - pozdně goticky upravován
 • pol. 16. st. - přestavěn na renesanční zámek
 • 17. st. - rozšířen barokně
 • konec 17. st. - zahrada s glorietem
 • 18. st. - upravován

Owner

 • 13. st. - Bavorové ze Strakonic
 • do r. 1318 ze Strakonic, Bavor III.
 • před r. 1359 ze Strakonic, Vilém
 • 15. st. - Kocovští z Kocova
 • pol 16. st. - Švihovští z Rýzmberka
 • 17. st. - Šternberkové
 • od r. 1834 - rod Kinských
 • 70. léta 20. st. - stát (Městské muzeum)
 • r. 1997 - Město Horažďovice (Městské muzeum Horažďovice)

Books

 • Koblasa Pavel; Panská sídla jižních Čech; 433 hradů, zámků a tvrzí; 2003; s. 52-53
 • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; V; 1986; s. 74-76
 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 70
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; II.; 1996; s. 63 a 64
 • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 80
 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 49
www
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
Links to another records
(1) - Other literature about monument
Note
 • 4. 7. 1307 - při obléháni města zde zemřel Rudolf I. Habsburský
 • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
 • Pictures
 • Zámek : Horažďovice - vstupní, jižní průčelí zámku - foto z 11. 8. 2010

  vstupní, jižní průčelí zámku - foto z 11. 8. 2010

 • Zámek : Horažďovice - areál zámku - foto z r. 1989

  areál zámku - foto z r. 1989

 • Zámek : Horažďovice - detail brány - foto z r. 1989

  detail brány - foto z r. 1989

 • Zámek : Horažďovice - detail portálu - foto z r. 1989

  detail portálu - foto z r. 1989

 • Zámek : Horažďovice - detail schodiště - foto z r. 1989

  detail schodiště - foto z r. 1989

 • Zámek : Horažďovice - severní část zámeckého areálu - foto z 11. 8. 2010

  severní část zámeckého areálu - foto z 11. 8. 2010

 • Zámek : Horažďovice - jižní část zámeckého areálu - foto z 11. 8. 2010

  jižní část zámeckého areálu - foto z 11. 8. 2010

 • Zámek : Horažďovice - navazující křídlo k západnímu zámeckému křídlu (se slavnostním sálem) - foto z 11. 8. 2010

  navazující křídlo k západnímu zámeckému křídlu (se slavnostním sálem) - foto z 11. 8. 2010

 • Zámek : Horažďovice - jižní vstupní brána do zámeckého areálu - foto z 11. 8. 2010

  jižní vstupní brána do zámeckého areálu - foto z 11. 8. 2010

 • Zámek : Horažďovice - severní průčelí zámku s přilehlou věží - foto z 11. 8. 2010

  severní průčelí zámku s přilehlou věží - foto z 11. 8. 2010

 • Zámek : Horažďovice - detail vstupního portálu do zámku - foto z 11. 8. 2010

  detail vstupního portálu do zámku - foto z 11. 8. 2010

 • Zámek : Horažďovice - zámecké nádvoří - foto z 11. 8. 2010

  zámecké nádvoří - foto z 11. 8. 2010

 • Zámek : Horažďovice - zámecké nádvoří - foto z 11. 8. 2010

  zámecké nádvoří - foto z 11. 8. 2010

 • Zámek : Horažďovice - detail fragmentu štukové výzdoby (východní nádvorní arkáda) - foto z 11. 8. 2010

  detail fragmentu štukové výzdoby (východní nádvorní arkáda) - foto z 11. 8. 2010