Number of the records: 1  

Chateau : Hluboká nad Vltavou

 1. Other titlesFronburg ; Frauenberg
  Monument type zámek
  Monument state stojící památka
  Accessibility regulovaný vstup
  Classification Národní kulturní památka
  DescriptonHrad se poprvé uvádí v roce 1285 pod jménem Fronburg. České jméno Hluboká se vžilo až ve 14. století. V letech 1489 - 90 prošel rozsáhlou opravou a bylo zpevněno jeho opevnění. Přestavba hradu na renesanční zámek započala po roce 1561. V roce 1565 byly práce přerušeny a pokračovalo se až po roce 1571. V letech 1721 - 28 byl barokně přestavěn. V roce 1744 při obsazení Prusy byl zámek poškozen. V 1. polovině 19. století byl sešlý zámek až na věž stržen a na jeho místě byl postaven monumentální romanticko-gotický zámek podle architekta Franze Beera a D. Deworetzkého, který byl dokončen v roce 1871. Jedná se o objekt nepravidelného půdorysu s malým a velkým nádvořím. Ze střední části vybýhá vysoká věž, úhlová nároží tvoří věže. Celek dotváří zimní zahrada s jízdárnou a přilehlý anglický park (190 ha) s oborou.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Village
Hluboká nad Vltavou, Zámek 142
District
České Budějovice
County
Jihočeský kraj
Country
Czechia
On map
Burgen und Schlösser der Tschechoslowakei, 1981
Jihočeským krajem – památky, příroda
Státní hrady a zámky, městské památkové rezervace, chráněné přírodní oblasti, 1956
Hrady a zámky české republiky, 1996 . D3
Czech republic - Sightseeings, 1994
On map
8 km severně od Českých Budějovic
Edice KČT č. 72. Českobudějovicko
GPS
49°3'2.687"N, 14°26'31.099"E
mapy.cz

Building progress

 • 60. léta 13. st. - předpokládaný vznik hradu
 • r. 1285 - poprvé doložen
 • 1489-1490 - prošel rozsáhlou opravou
 • po r. 1561 - započala přestavba na renesanční zámek (Baltazar Maio da Vomio)
 • r. 1565 - práce přerušeny
 • po r. 1571 - dokončení stavebních prací
 • 1721-1728 - barokní přestavba (Pavel Ignác Bayer a Antonio Erhard Martinelli)
 • r. 1744 - poškozen při obsazení Prusy
 • 1. pol. 19. st. - sešlý zámek až na věž stržen
 • 1840-1871 - postaven monumentální zámek ve stylu anglické windsorské gotiky (arch. Franz Beer a Damas Deworezky)
 • 1845-1847 - zámecká jízdárna (arch. F. Beer)
 • 1954-1956 - jízdárna upravena pro potřeby galerie (arch. J. Fidra)

Owner

 • - Čéč z Budějovic
 • do r. 1278 Přemysl II. Otakar
 • po r. 1278 - Vítkovci
 • od r. 1420 z Lobkovic, Mikuláš, řečený Chudý (královské léno)
 • Rožmitálové
 • 16. st. - Pernštejnové
 • od r. 1562 - páni z Hradce
 • 2. pol. 16. st. - Adam z Hradce
 • 1661 - 1939 Schwarzenberkové (rod)
 • od r. 1661 - Jan Adolf I. Schwarzenberg
 • pol. 19. st. - Jan Adolf II., kníže Schwarzenberk, vévoda Krumlovský (1799-1888)
 • 1939 - 1945 - nacisté
 • 1945 - 1947 - Lex Schwarzenberg
 • od r. 1949 - stát
 • r. 1997 - ČR (Památkový ústav České Budějovice)
 • r. 2001 - ČR (Státní památkový ústav v Českých Budějovicích, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou)
 • r. 2003 - ČR (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou)
 • r. 2005 - ČR (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích)

Books

 • Koblasa Pavel; Panská sídla jižních Čech; 433 hradů, zámků a tvrzí; 2003; s. 49-50
 • Syrový Bohuslav; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 353, 354
 • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; V; 1986; s. 69-73
 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 67
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; II.; 1996; s. 57
 • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 78
 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 47
 • neznámý autor; Státní zámek Hluboká nad Vltavou
 • kolektiv autorů; Hrady a zámky; 1985; obr. 13, 14
 • Wirth Zdeněk; Státní hrady a zámky; 1955; obr. 58-63 ; s. 279-280
 • kolektiv autorů; Česká republika, turistické zajímavosti; s. 21
 • kolektiv autorů; Zpráva o činnosti za rok 2006; Národní památkový ústav, ústřední pracoviště; 2007; s. 26
 • kolektiv autorů; Státní galerie České republiky; Průvodce; 1998; s. 25-26
 • Pludek Alexej; Králevic, král, císař; Vyprávění o Karlu IV.; 1988; s. 135
Keywords
barok * park * zahrada * obora * zajímavost * II. světová válka * válka * renesance * gotika * královský majetek * konfiskace * restaurování * film * GPS * Národní památkový ústav
Related persons
Beer, Franz, 1804-1861 Bayer, Pavel Ignác Devorecký, Ferdinand Damasius Fidra, J. Martinelli, Antonín Erhard da Vonio, Baltazar Maio
Related families
Přemyslovci (rod) * Lobkovicové (rod)
Related event

24. srpna 1290 - Pod hradem Hluboká byl popraven Záviš z Falkenštejna.
www
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php ; www.zamekhluboka.cz ; www.zamek-hluboka.eu ; www.filmovamista.cz ; www.ajg.cz
Links to another records
(1) - Films
(1) - Other literature about monument
Note
 • r. 1949 - objekt zestátněn
 • od dubna 1956 - v zámecké jízdárně umístěna expozice gotického umění AJG
 • r. 1963 - objekt prohlášen za kulturní památku
 • 90. léta 20. st. - Alžběta Pezoldová požádala o vydání zámku
 • r. 2001 - objekt prohlášen za Národní kulturní památku
 • Pictures
 • Zámek : Hluboká nad Vltavou - pohled na zámek - pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  pohled na zámek - pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

 • Zámek : Hluboká nad Vltavou - pohled na zámek - pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  pohled na zámek - pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

 • Zámek : Hluboká nad Vltavou - detail rizalitu stavby - foto z r. 1991

  detail rizalitu stavby - foto z r. 1991

 • Zámek : Hluboká nad Vltavou - zákoutí zámeckého areálu - foto z r. 1991

  zákoutí zámeckého areálu - foto z r. 1991

 • Zámek : Hluboká nad Vltavou - letecký pohled na zámek - pohlednice kolem r. 1930 (soukromá sbírka)

  letecký pohled na zámek - pohlednice kolem r. 1930 (soukromá sbírka)