Number of the records: 1  

Castle : Grabštejn

 1. Other titlesGrafenstein
  Monument type hrad
  Monument state stojící památka
  Accessibility regulovaný vstup
  Classification kulturní památka
  DescriptonHrad je poprvé doložen v roce 1286. V 15. století byl několikrát dobyt. V letech 1564 - 69 započala jeho přestavba na renesanční zámek, který roku 1843 zapálil blesk. Objekt byl sice opraven, ale zůstal již neobydlen. Park.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Part of city
Grabštejn (Chotyně)Chotyně čp. 21
District
Liberec
County
Liberecký kraj
Country
Czechia
On map
Mapa kulturních památek ČSSR, 1976 . 4a
Významné památky Severočeského kraje, 1990
Hrady a zámky české republiky, 1996 . A3
On map
Lužické hory
Edice KČT č. 14 Lužické hory

Building progress

 • r. 1286 - poprvé doložen raně gotický hrad
 • 15. st. - několikrát dobyt
 • r. 1559 - kaple s emporou a oratoří (zasvěcena sv. Barboře)
 • 1564-1569 - přestavěn renesančně
 • r. 1843 - zapálen bleskem
 • 90. léta 20. st. - postupná rekonstrukce objektu

Owner

 • 2. pol. 13. st. Přemysl II. Otakar
 • konec 13. st. - Jindřich z Donína
 • do 16. st. - Donínové
 • kolem r. 1630 Valdštejn, Albrecht Václav Eusebius, vévoda
 • 16. st. - Jiří Mehle ze Šterlic
 • od 18. st. - Gallasové
 • 1954 - 90. léta. 20. st. - stát (armáda)
 • r. 1997 - ČR (Památkový ústav Ústí nad Labem)
 • r. 2001 - ČR (Státní památkový ústav Ústí nad Labem)
 • r. 2003 - ČR (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem)

Books

 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 60
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; II.; 1996; s. 45-46
 • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 76
 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 42
 • Hosnedl Jiří; Lexikon turistických zajímavostí A - Z; Průvodce na cesty; 1990; s. 109
 • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 4. díl; 1982; s. 475
 • kolektiv autorů; Česká republika, turistické zajímavosti; s. 8
Keywords
park * královský majetek * kaple * empora * oratoř * gotika * renesance * rekonstrukce * psaníčkové sgrafito * Národní památkový ústav
Related persons
Přemysl Otakar II., kolem 1233 - 26. 8. 1278 Valdštejn, Albrecht Václav Eusebius, 1583-1634
Related families
Přemyslovci (rod)
www
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php ; www.hrad-grabstejn.cz
Links to another records
(1) - Films
(1) - Other literature about monument
Note
 • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
 • Pictures
 • Hrad : Grabštejn - východní, vstupní průčelí hradu - foto z 8. 8. 2011

  východní, vstupní průčelí hradu - foto z 8. 8. 2011

 • Hrad : Grabštejn - hrad - převzato: 'kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III., Praha 1984, s. 126 (foto V. Obereigner)'

  hrad - převzato: "kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III., Praha 1984, s. 126 (foto V. Obereigner)"

 • Hrad : Grabštejn - severní průčelí hradu, pohled od severovýchodu - foto z 8. 8. 2011

  severní průčelí hradu, pohled od severovýchodu - foto z 8. 8. 2011

 • Hrad : Grabštejn - severní průčelí hradu, pohled od severozápadu - foto z 8. 8. 2011

  severní průčelí hradu, pohled od severozápadu - foto z 8. 8. 2011

 • Hrad : Grabštejn - severozápadní cíp hradu - foto z 8. 8. 2011

  severozápadní cíp hradu - foto z 8. 8. 2011

 • Hrad : Grabštejn - jihozápadní cíp hradu - foto z 8. 8. 2011

  jihozápadní cíp hradu - foto z 8. 8. 2011

 • Hrad : Grabštejn - detail psaníčkového sgrafita - foto z 8. 8. 2011

  detail psaníčkového sgrafita - foto z 8. 8. 2011