Number of the records: 1  

Chateau : Filipov

 1. Other titlesŠintlochy ; Filipův dvůr ; Phillipsdorf
  Monument type zámek
  Monument state stojící památka
  Accessibility částečně přístupná památka
  Classification kulturní památka
  DescriptonJedná se o dvoupatrový obdélný objekt s převýšenou střední částí se štíhlou hranolovou věží. Fasády jsou bohatě členěné římsami, rizality a atikami s cimbuřím. K objektu přilehá park s pohřební kaplí v jižní části.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Part of city
  Filipov (Čáslav)Čáslav Zámecká 1/25
  District
  Kutná Hora
  County
  Středočeský kraj
  Country
  Czechia
  On map
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . B4
  On map
  2,5 km jihovýchodně od Čáslavi
  GPS
  49°53'50.463"N, 15°25'22.180"E

  Building progress

  • r. 1711 - postavena kaple
  • 1721-1725 - kaple rozšířena zámeckou přístavbu
  • 1760-1773 - zámek upraven barokně
  • 19. st. - v místech bažantnice založen anglický park (4,18 ha)
  • r. 1827 - postavena kaple sv. Kříže v zámeckém parku
  • 1863-1865 - zámek přestavěn ve slohu anglické gotiky (stavitel Karel Šel)
  • r. 1877 - kaple upravována
  • r. 1927 - výmalba interiérů s antikizujícími a novorokokovými výjevy (Walter Dell)
  • 1971-1975 - park obnoven
  • r. 2003 - objekt zchátralý

  Owner

  • r. 1760 - Filip Krakovský z Kolovrat
  • r. 1863 - Emílie Boleslavská z Rittersteinu
  • r. 2003 - stát
  • r. 2014 - stát (hotel a Alzheimer centrum)

  Books

  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; II.; 1996; s. 41
  • kolektiv autorů; Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice; 2003
  • Darras V.; Hrad Žleby a okolí; 1934; s. 36
  • Kolektiv autorů; Umělecké památky Čech; 1957
  • Hosnedl Jiří; Lexikon turistických zajímavostí A - Z; Průvodce na cesty; 1990; s. 104
  • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 118
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; VI; 1989; s. 103-104
  • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 4. díl; 1982; s. 475
  • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 344
  • Vlček Pavel; Encyklopedie českých zámků; 1994; s. 148
  www
  http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
  Links to another records
  (1) - Other literature about monument

  Note

  • r. 1966 - objekt prohlášen za kulturní památku

  Pictures

  • Zámek : Filipov

   východní zámecké průčelí - foto z 19. 4. 2014

  • Zámek : Filipov

   pohled na zámek od západu - foto z 15. 8. 2014 (převzato: Miloslav Pšenička)

  • Zámek : Filipov

   zámek - převzato: 'kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VI., Praha 1989, s. 104 (foto V. Hyhlík)'

  • Zámek : Filipov

   pohled na zámek od severozápadu - foto z 23. 7. 2006 (www.alena.ilcik.cz)

  • Zámek : Filipov

   pohled na zámek od východu - foto z 19. 4. 2014

  • Zámek : Filipov

   pohled na zámek od jihovýchodu - foto z 19. 4. 2014

  • Zámek : Filipov

   pohled na zámek od severovýchodu - foto z 19. 4. 2014

  • Zámek : Filipov

   pohled od severu na zámek s hospodářkou budovou - foto z 19. 4. 2014

  • Zámek : Filipov

   vstup do hospodářské části zámku - foto z 19. 4. 2014

  • Zámek : Filipov

   pohled od jihovýchodu na zámek s hospodářkou budovou - foto z 19. 4. 2014

  • Zámek : Filipov

   pohled od jihu na zámek s hospodářkou budovou - foto z 19. 4. 2014

  • Zámek : Filipov

   pohled na zámek od západu - foto z 19. 4. 2014

  • Zámek : Filipov

   západní, parkové průčelí zámku - foto z 19. 4. 2014

  • Zámek : Filipov

   objekty přilehlého hospodářského dvora - foto z 19. 4. 2014

  • Zámek : Filipov

   objekty přilehlého hospodářského dvora - foto z 19. 4. 2014

  • Zámek : Filipov

   objekty přilehlého hospodářského dvora - foto z 19. 4. 2014

  • Zámek : Filipov

   detail atiky na jedné z budov dvora - foto z 19. 4. 2014