Number of the records: 1  

Castle : Budyně nad Ohří

 1. Monument type hrad
  Monument state stojící památka
  Accessibility regulovaný vstup
  Classification kulturní památka
  DescriptonPůvodně gotický čtyřkřídlý vodní hrad. Dnešní zámek je dvoukřídlý s několika kamennými arkýři a hranolovou věží. Celý areál je obehnán opevněním, které navazovalo na městské hradby. V severozápadním a jihozápadním rohu opevnění se nacházejí půlkruhové bašty, před hradbami pak pozůstatky vodního příkopu.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Village
  Budyně nad Ohří, Mírové náměstí 65
  District
  Litoměřice
  County
  Ústecký kraj
  Country
  Czechia
  On map
  Významné památky Severočeského kraje, 1990
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . B3
  On map
  Edice KČT č. 9 - Podřipsko
  9 km západně od Roudnice nad Labem
  14,5 km jižně od Litoměřic

  Building progress

  • 3. čtvrt. 13. st. - vznik hrad
  • r. 1316 - poprvé doložen
  • po r. 1463 - přeměněn na pozdně gotický opevněný zámek
  • 16. st. - objekt využíván jako vojenská pevnost
  • pol. 16. st. - jedna z hradních věží zničena výbuchem střelného prachu
  • r. 1551 - objekt poškozen výbuchem prachárny
  • kolem r. 1585 - započata přestavba na renesanční zámek
  • r. 1669 - vyhořela zámecká kaple
  • r. 1671 - zbořena zámecká kaple
  • 18. st. - zámek vyhořel
  • po r. 1759 - objekt pustne
  • r. 1774 - sochy sv. Josefa a Jana Nepomuckého
  • r. 1823 - pro zchátralost zbořena jižní a východní křídla spolu s věží
  • 19. st. - objekt dále chátrá
  • 1902-1911 - romantizující obnova objektu
  • od r. 1975 - probíhá postupná obnova zámku

  Owner

  • do r. 1278 Přemysl Otakar II.
  • 1316 - 1336 Jan Lucemburský
  • od r. 1336 - Zbyněk Zajíc z Valdeka a Házmburku
  • r. 1518 - Jan Zajíc z Házmburka
  • 1585-1614 - Jan Zbyněk Zajíc z Házmburku
  • od r. 1614 - Adam ze Šternberka
  • 70. léta 20. st. - stát (muzeum)
  • r. 1997 - Město Budyně nad Ohří (Městský úřad Budyně nad Ohří)
  • r. 2001 - Město Budyně nad Ohří (Jandovo muzeum při Okresním vlastivědném muzeu v Litoměřicích)

  Books

  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 22
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 50-51
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 63
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 21
  • kolektiv autorů; Přehled restaurátorských prací za rok 1984; 1985; s. 7
  • kolektiv autorů; Česká republika, turistické zajímavosti; s. 8
  www
  http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
  Links to another records
  (1) - Films
  (1) - Other literature about monument

  Note

  • r. 1518 - přivezl Jan Zajíc z Hazmburku krokodýla, tzv. budyňského draka
  • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
  • r. 1976 - při průzkumu místností v 1. patře hradu nalezeny zbytky renesanční malby (J. Brodský)
  • r. 1984 - restaurovány fresky ve Zlatém sále (E. Kyšková, M. Vašků)

  Pictures

  • Hrad : Budyně nad Ohří

   pohled na hrad od vstupu do parku - foto z 8. 4. 2007

  • Hrad : Budyně nad Ohří

   pohled z městečka na vstupní bránu do areálu - foto z 8. 4. 2007

  • Hrad : Budyně nad Ohří

   detail vstupní brány - foto z 8. 4. 2007

  • Hrad : Budyně nad Ohří

   vstupní brána - foto z 8. 4. 2007

  • Hrad : Budyně nad Ohří

   detail plastiky erbu nad vstupní bránou - foto z 8. 4. 2007

  • Hrad : Budyně nad Ohří

   detail info cedule před vstupní bránou - foto z 8. 4. 2007

  • Hrad : Budyně nad Ohří

   detail klíčové střílny - foto z 8. 4. 2007

  • Hrad : Budyně nad Ohří

   detail klíčové střílny - foto z 8. 4. 2007

  • Hrad : Budyně nad Ohří

   detail klíčové střílny - foto z 8. 4. 2007

  • Hrad : Budyně nad Ohří

   detail klíčové střílny - foto z 8. 4. 2007

  • Hrad : Budyně nad Ohří

   pohled areálem směrem ke vstupní bráně - foto z 8. 4. 2007

  • Hrad : Budyně nad Ohří

   pohled do hradního areálu - foto z 8. 4. 2007

  • Hrad : Budyně nad Ohří

   pohled do hradního areálu - foto z 8. 4. 2007

  • Hrad : Budyně nad Ohří

   pohled na hrad od jihu - foto z 8. 4. 2007

  • Hrad : Budyně nad Ohří

   severní hradní průčelí - foto z 8. 4. 2007

  • Hrad : Budyně nad Ohří

   západní hradní průčelí - foto z 8. 4. 2007

  • Hrad : Budyně nad Ohří

   část východního průčelí - foto z 8. 4. 2007

  • Hrad : Budyně nad Ohří

   detail dveřního ostění - foto z 8. 4. 2007

  • Hrad : Budyně nad Ohří

   detail okenního ostění - foto z 8. 4. 2007

  • Hrad : Budyně nad Ohří

   detail ostění sdruženého okna - foto z 8. 4. 2007

  • Hrad : Budyně nad Ohří

   detail plastiky erbu nad vstupem do prostor muzea - foto z 8. 4. 2007

  • Hrad : Budyně nad Ohří

   hradní studna - foto z 8. 4. 2007

  • Hrad : Budyně nad Ohří

   detail ze vstupní brány do hradního lapidária - foto z 8. 4. 2007

  • Hrad : Budyně nad Ohří

   detail nárožní části hradby - foto z 8. 4. 2007

  • Hrad : Budyně nad Ohří

   detail nárožní části hradby - foto z 8. 4. 2007