Number of the records: 1  

Chateau : Březina

 1. Monument type zámek
  Monument state stojící památka
  DescriptonJedná se o dvoukřídlý patrový objekt s dvoupatrovými rondely s vížkami v nárožích stojící v parku pod silnicí. Na západní straně přiléhá kaple.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Part of city
Březina (Hořepník)Hořepník
District
Pelhřimov
County
kraj Vysočina
Country
Czechia
On map
6 km severovýchodně od Pacova

Building progress

 • před r. 1522 - doložena tvrz
 • po r. 1574 - nově vystavěna
 • r. 1765 - přestavěna na barokní zámek
 • r. 1893 - upraven novorenesančně

Owner

 • po r. 1574 - Stanislav Houska ze Zahrádky
 • kolem r. 1765 - Bedřich Jeník Zásadský z Gamsenbergu
 • r. 1893 - Eisensteinové
 • 90. léta 20. st. - rodina Homolkova

Books

 • Koblasa Pavel; Panská sídla jižních Čech; 433 hradů, zámků a tvrzí; 2003; s. 20
 • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; V; 1986; s. 28-29
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 45
 • Kolektiv autorů; Umělecké památky Čech; 1957; s. 61
 • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 135-136
 • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 72
 • Vlček Pavel; Encyklopedie českých zámků; 1994; s. 131
www
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php ; www.horepnik.cz
Links to another records
(1) - Other literature about monument
Note
 • r. 1948 - majetek konfiskován
 • 90. léta 20. st. - objekt navrácen v restituci
 • Pictures
 • Zámek : Březina - žádost o pomoc

  žádost o pomoc