Number of the records: 1  

Fort : Bělčovice

 1. Other titlesBlejčovice ; Blečovice
  Monument type tvrz
  Monument state neexistuje
  DescriptonTvrz zanikla po připojení k panství Staré Hobzí, kdy byl na jejím místě postaven dvůr, jenž později při rozparcelování ustoupil hospodářské výstavbě.
  Part of city
  Bělčovice (Dešná)Dešná
  District
  Jindřichův Hradec
  County
  Jihočeský kraj
  Country
  Czechia
  On map
  Česko - turistický atlas, 2006 . 158A
  On map
  12 km jihovýchodně od Dačic

  Building progress

  • kolem r. 1353 - předpokládaná existence tvrze
  • r. 1378 - poprvé doložena
  • 2. pol. 16. st. - zanikla při výstavbě dvora

  Owner

  • r. 1353 - Volf z Bělčovic
  • do r. 1378 - Hojíř z Ustrašína
  • od r. 1378 - Bohuš z Lubnice
  • do r. 1549 - Pavel z Bělčovic
  • od r. 1549 - Jiří Zahrádecký ze Zahrádek

  Books

  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; I; 1981; s. 30
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 13
  • Nekuda Vladimír; Hrádky a tvrze na Moravě; 1981; s. 68

  Note

  • r. 1787 - dvůr rozparcelován

  Pictures

  • Tvrz : Bělčovice

   nelze obrazově doložit