Number of the records: 1  

Fort : Baštěk

 1. Monument type tvrz
  Monument state terénní stopy
  Accessibility nepřístupná památka
  Classification kulturní památka
  DescriptonNejstarší dějiny vsi jsou shodné s dějinami Báště. O vzniku a ani vzhledu tvrze není žádná zpráva. Stávala uprostřed obce a její existenci dokládá jen zbytek tvrziště, které bylo upraveno na sad.
  Part of city
  Baštěk (Bašť)Bašť
  District
  Praha-východ
  County
  Středočeský kraj
  Country
  Czechia
  On map
  Česko - turistický atlas, 2006 . 46D
  On map
  15 km severně od Prahy
  2,5 km severozápadně od Líbeznic

  Building progress

  • 2. pol. 14. st. - předpokládaný vznik tvrze
  • r. 1396 - poprvé doložena
  • po r. 1694 - zanikla

  Owner

  • do r. 1396 - Aleš Škopek z Dubé
  • 1396 - 1407 - klášter na Karlově v Praze
  • od r. 1407 - Kašpar Čotr (pražský měšťan)
  • r. 1437 - Václav z Bašťku (Václav Baštecký z Lerojid)
  • 1544 - 1575 - Vilém Lužanský z Lužné
  • 1575 - 1577 - měšťan Zikmund Karg z Řezna
  • 1577 - 1581 - Kargovi dědicové
  • od r. 1581 Hochhauzer z Hochhauzu, Bernard
  • do r. 1620 Hochhauzer z Hochhauzu, Václav Jan
  • do r. 1694 - malostranský dominikánský klášter sv. Máří Magdalény
  • od r. 1694 - Václav Dezider z Nostic

  Books

  • kolektiv autorů; Encyklopedie českých tvrzí; 1. díl; 1998; s. 7-8
  • Holec František; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; VII; 1988; s. 114
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 11
  www
  http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
  Links to another records
  (1) - Other literature about monument

  Note

  • po r. 1618 - pro účast v povstání majetek konfiskován
  • r. 1987 - objekt prohlášen za kulturní památku

  Pictures

  • Tvrz : Baštěk

   žádost o pomoc

Number of the records: 1  
Record „Fort : Baštěk“ updated: