Number of the records: 1  

On : 20. září 1885

  1. On20. září 1885
    ...V Uhříněvsi byl založen Sbor dobrovolných hasičů.
    See also roku 2001 - Sbor dobrovolných hasičů v Uhříněvsi ukončil činnost.

    Sources

      digitální verse Kroniky Uhříněvsi II.
Number of the records: 1  
Record „On : 20. září 1885“ updated: