Number of the records: 1  

On : 1. března 1922

  1. On1. března 1922
    ...Obec Uhříněves zakoupila od manželů Josefa a Anny Smolíkových hostinec čp. 38 a zavázala se nemovitost upravit pro potřeby kulturní a vzdělávací.

    Sources

      digitální verse Kroniky Uhříněvsi II.
Number of the records: 1  
Record „On : 1. března 1922“ updated: