Number of the records: 1  

On : 27. prosince 1428

  1. On27. prosince 1428
    ...Jan I., strýc opavského vévody Viléma I., padl při srážce slezského vojska s husity nedaleko Kladska a Münsterbersko tak přešlo jako odumřelé léno králi Zikmundovi.

    Books

    • Starý Marek; Dynastická spojení opavských Přemyslovců s českou a moravskou šlechtou; s. 37
Number of the records: 1  
Record „On : 27. prosince 1428“ updated: