Number of the records: 1  

On : roku 1270

  1. Onroku 1270
    ...Při vyšehradské kapitule byla založena Notářská škola vedená kanovníkem M. Jindřichem z Isernie, pronotářem krále Přemysla Otakara II. a veřejným notářem v Praze.
Number of the records: 1  
Record „On : roku 1270“ updated: