Number of the records: 1  

On : 31. října 1420

  1. On31. října 1420
    ...Je doloženo, že posádka ponechaná císařem Zikmundem na Novém Hradě přepadávala v okolí kupce a pocestné.
Number of the records: 1  
Record „On : 31. října 1420“ updated: