Number of the records: 1  

On : roku 1905

 1. Onroku 1905
  ...V Praze byla dokončena stavba čistírny odpadních vod.
  See also roku 1888 - V Praze založena městská Kanalisační kancelář, v jejímž čele stanuli inženýři Josef Václavek a Vincenc Ryvola.
  See also roku 1906 - V Praze byla spuštěna čistírna odpadních vod.

  Books

  • Palas Jan; O historii pražské kanalisace se zvláštním zřetelem k čistící stanici v Bubenči; 1998; s. 17
Number of the records: 1  
Record „On : roku 1905“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.